Prøv oss i 14 dagar heilt uforpliktande!

VÅRT NYE PT-ROM (inkl. bilete)

KVA KAN EIN PERSONLEG TRENAR HJELPA DEG MED?

Heiane Trening & Helse kan tilby trening med personleg trenar på eit eige lukka treningsrom på vårt hovudsenter på Heiane.
Våre personlege trenarar jobbar målretta for at andre skal få gode treningsopplevingar og nå sine mål på ein sunn og sikker måte.
Me garanterer framgang ved bruk av PT, og kan hjelpa deg med alt i frå rehabilitering, opptrening etter graviditet, seniortrening,
uthaldenheit, muskelvekst, vektreduksjon og funksjonell trening m.m. Våre personlege trenarar hjelp deg gjerne med råd og tips
for kva aktivitetar, treningsformer og eventuelt gruppetimar som passar best for at du skal nå dine mål.

Kor ofte du ønskjer å trene med PT bestemmer du heilt sjølv, men dei beste resultata oppnår ein over tid.
Dersom du ønskjer å trene saman med ein venn, eventuelt fleire, kan me tilby PT-DUO og PT-timar i små grupper.
Då deler dykk opplevinga og kan motivera kvarandre, samstundes som dykk får rettleiing og trener saman med personleg trenar.
Dessutan vert prisen ramlegare for kvar enkelt om ein trener fleire saman.

KLIKK HER FOR PRISLISTE

  

 
 

Inne på vårt PT-rom har me mykje variert treningsutstyr og kan finna den treningsformen som passar best for kvar enkelt.
Me har blant anna Ribbevegg, Kettlebells, TRX slynge, Boxing Bag, Romaskin, Slede, Stepkasse, Battlerope, Manualar / Frivekter m.m.

Me har pr. dags dato tre dyktige sertifiserte personlege trenarar som jobbar hos oss.
Dei har høg fagleg kompetanse innan trening og kosthald, og har alle utdanning frå
Norges Idrettshøgskule, Active Education, AFPT (Akademiet For Personleg Trening) eller tilsvarande.

Heiane Trening & Helse ønskjer å gi deg gode treningsopplevingar, merkbare resultat, betre helse og meir overskot i kvardagen.
Me hjelp deg å oppnå gode resultat der du òg vil få meir effektiv trening og auka motivasjon for trening og betre helse.
Hos oss er alle velkommen!

 

KLIKK HER FOR MEIR INFO OM VÅRE PERSONLEGE TRENARAR

Jørn Arve Hammer | 90 15 68 33
jorn@HEIANETRENINGOGHELSE.NO

Veslemøy V. Eilertsen | 99 52 88 68
veslemoy@HEIANETRENINGOGHELSE.NO

Tony F. Gbelee | 97 70 69 88
tony@HEIANETRENINGOGHELSE.NO