Prøv oss i 14 dagar heilt uforpliktande!
BASISBALL
RAW: Hovudfokus på denne timen er uthaldande og eksplosiv styrke. I tillegg stiller dei fleste øvingane krav til stabiliserande styrke. Ei treningsform som fokuserer på treningseffekt for store delar av kroppens muskelgrupper.
4X4: Her er fokuset langintervall, høg puls og effektivitet. Langintervalltrening vekslar mellom periodar med høg intensitet og periodar med kvile.
ATHLETIC: 45 min med tempo, uthald, koordinasjon og styrke. Allround basistrening inspirert av idretten. Me brukar blant anna medisinballar, hoppetau og jumpbox.
SPINNING
Dette er innandørs sykling og passar for alle! Du styrer sjølv motstanden. Ein trener både kondisjon og forbrenning.
Ynskjer du meir resultatretta trening kan du kjøpe SUUNTO pulsbelte hos oss. Registrer deg i systemet og du vert knytt opp mot pulsbiletet på storskjem. Resultatet vert sendt direkte til deg på epost etter kvar økt.
Somme timar køyrer me GLOBERACER, då følgjer me spanande løyper på storskjerm.
ZUMBA
Kjempekjekk trening med latinske rytmar ein vert glad av. Her kan alle vera med, ung eller eldre.
I hovudsak er det Merenge, Salsa, Reggaeton og Cumbia som er dansesjangerane, men me legg gjerne til alt frå pop og hip hop til samba, swing og bollywood.
Basic 2 + Toning: Her legg instruktøren inn styrke og oppstramande øvingar med kjekke zumba-manualar med litt «lyd» i.
D.I.M. & TØY

D.I.M. & tøy tydar Djup Intensiv Muskeltrening og tøying. Dette er timen for deg som vil stramma opp og bli mjukare i kroppen. Timen er roleg og passar for alle i alle aldre. Me brukar kun eigenvekt, ingen vekter. Sete, lår, legg, mage og korsrygg er plassane me har fokus på. Me tøyer både før, under og etter styrkeøvingane.

STYRKE I SAL / STYRKE OVERKROPP – CORE

Dette er rekna som ein veldig rask måte å koma i form på. Kjempe effektiv og god måte å stramma opp på og verta sterkare på. Her brukar me vektstenger og manualar og trenar heile kroppen på ein enkel og effektiv måte. Fokus på teknikk. Motiverande musikk og god stemning!
Overkropp: Same konsept, utan øvingar for bein.
Her trenar me dei beste øvelsene for overkropp / core. Me brukar blant anna vektstenger og frivekter.

 

 

KOMBITIME / STYRKESIRKEL
Kombitime: Me kombinerer styrke i maskinar og kondisjon på ro-maskinar. Me brukar enkle apparat i eiget rom, i kombinasjon av ro-maskinar i same rom. God stemning og med instruktør som rettleiier undervegs. Veldig fin måte og oppretthalde formen på men og ein super måte og kome i gong
Styrkesirkel: Me brukar same maskinane på desse timane men her anbefalar me 30 minutt spinning eller 30 minutt Indoor Walking i forkant av timen. På timeplanen er det satt opp slik at du kan kombinere dette.
SPINNING MED GLOBERACER

Innandørs sykling med film på storskjerm. Me følgjer spanande løyper der ein kan sjå kvar ein skal liggje på puls nederst på skjermen. Det er puls sone frå 1-5 som er Borgskala. Dette er timar med instruktør bortsett frå fredag ettermiddag. Det set med på film til dei som ynskjer det.

SPINNING 30 minutt
Dette er innandørs sykling og passar for alle! Du styrer sjølv motstanden. Ein trener både kondisjon og forbrenning.
Ynskjer du meir resultatretta trening kan du kjøpe SUUNTO pulsbelte hos oss. Registrer deg i systemet og du vert knytt opp mot pulsbiletet på storskjem. Resultatet vert sendt direkte til deg på epost etter kvar økt.
Kan kombinerast med styrkesirkel som startar etter denne timen.
BOOTCAMP

Dette er sirkeltrening med høg intensitet med øvingar både innan kondisjon og styrke. Timen passar for deg som ynskjer ein utfordring. Utstyr me kan bruka: sandbags, kettlebells, TRX-slynger, medisinballar, slide-puter, step-up boksar, romaskinar, strikkar, eigen kroppsvekt, bumperplates mm.

INDOOR WALKING

Me nyttar elipsemaskinar her. Prinsippet er som spinning på mange måter, men på desse maskinane står ein heile tida. Me brukar beina, men her nyttar me òg armane. Me har fokus på stabile magemusklar. Knall god form for kondisjonstrening, med god musikk og stemning!

TABATA – HIIT

Dette er ein svært effektiv form for trening, der du garantert vil oppnå gode resultat på kort tid.
HIIT står for Høg Intensitet Intervall Trening. (High-Intensity Interval Training), og går ut på det å veksle mellom korte, tøffe intervallar og kvile. Fokus på fettforbrenning og kondisjon med øvingar for heile kroppen. Ein tøff, utfordrande og samstundes knallkjekk time

TILRETTELAGT FRITID – SIRKELTRENING

Me brukar småsalen og har instruktør som følger heile timen. Me trenar i enkle apparat og har det veldig kjekt i lag. Støttekontakt eller anna følgeperson er hjerteleg velkommen til og vere med på timen og i nokon tilfelle er dette eit behov.

KIDS DANCE

Tilrettelagt dans som passar for både gutar og jenter, inspirert av Zumba. Me har 2 kurs, basert på alder. Gruppe 1: 6 – 8 år (40 min)/ Gruppe 2: 9 – 12 år (45 min). Ein må melda seg på på førehand. Timen vert leia av Hanna Karlsen og Gunn Maraas, som begge er utdanna førskulelærarar. Gruppetimane følgjer skuleruta.
Månadleg trekk via AvtaleGiro: kr 200,- per månad.

TEENAGE DANCE

Dette er dansetimar som går over 8 veker, med instruktør Nerea Hernandez Eide. Teenage Dance er for ungdom mellom 12 – 15 år. Ein må melda seg på på førehand, og informasjon om oppstart kjem i god tid før påmeldingsfrist, på heimesida, hovudssenteret og på våre sosiale media (Facebook og Instagram)
Pris for 8 veker: kr 399,-

TRENING FOR BEDRIFTAR

Enkelte bedriftar har treningsavtale med oss der dei får ein eigen gruppetime med instruktør, to ganger i veka. Bedriftstimane er kun for tilsette ved aktuell bedrift. Vanlegvis går gruppetimen ut på 30 min spinning + 30 min styrkesirkel, men me kan òg tilby andre typar trening som f.eks. Indoor Walking, Styrke i Sal, Bootcamp mm.
Friske tilsette = mindre sjukefråver.

BOSU – Stram opp / rumpe og lår

BOSU står for ”both sides up”. Forma som ein halv ball, er den eine sido til BOSU forma som ein kuppel og den andre sido ein hard plattform som du kan stå på. Denne timen er det fokus på trening av rumpe og lår, samt mage, rygg, kondisjon og balanse. BOSU kan brukas for å styrke ledd, forebygge og opptrening av skader og gi variasjon i kva som helst treningsprogram. Passar for alle.

Strekk & Slapp av

Ein enkel og svært god time med fokus på å strekke muskulaturen i heile kroppen. Me gløymer ofte denne delen i vår treningskvardag, men dette er viktig for alle, uansett alder. Me legg vekt på teknikk og alt foregår i roleg tempo. Ein time som passar for alle

Ringvegen 45, 5412 Stord
2.etg. Heiane Storsenter
post@heianetreningoghelse.no

Heiane

man, ons, tor: 08.30 – 21.00

tysdag:   16.00 – 21.00

fredag:  08.30 – 17.00

laurdag: 10.00-12.00

T: 53 40 10 50

Er det noko du undrar på?